Παρασκευή, Ιούλιος 03, 2020

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το κλειδί για την οργάνωση, την αποτελεσματική λειτουργία και την ανάπτυξη ενός φορέα αποτελεί η σωστή οικονομική διαχείριση. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήθηκε η ομάδα οικονομικής διαχείρισης που έχει αναλάβει την οργάνωση και τον έλεγχο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας.
Τα μέλη της εκπαιδεύονται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, υλοποιούν καθημερινά πραγματικά projects και οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως έλεγχος προϋπολογισμών, οργάνωση και διεκπεραίωση αγορών, βασικές λογιστικές αρχές, εκπαίδευση σε λογιστικά προγράμματα, καταχώρηση και εγγραφές καταχωρήσεων, αρχειοθέτηση των παραστατικών, χαρακτηρισμός τους και καταχώρησή τους στον Η/Υ βάσει λογιστικού σχεδίου, διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών. 
Κύριοι στόχοι της ομάδας είναι τα μέλη να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας της θεραπευτικής κοινότητας και να μάθουν να εργάζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.