Παρασκευή, Ιούλιος 03, 2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο. Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την ίδρυσή και λειτουργία του είναι το Π.Δ. 1111/72. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Απο την έναρξή της λειτουργίας του έχει επιτελέσει σημαντικό έργο για την εξεύρεση επιπλέον οικονομικών πόρων προκειμένου να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του προγράμματος, χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Απευθύνεται σε :

  • Όλους τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν έμπρακτη συμπαράσταση στο έργο που επιτελεί το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
  • Γονείς, αδέρφια, συζύγους και φίλους χρηστών, που έχουν παρακολουθήσει για τουλάχιστον 12 μήνες το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Στόχοι:

  • Η στήριξη κι ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και των υπολοίπων προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με άλλους Συλλόγους Οικογένειας.
  • Η προβολή και διάδοση του έργου που επιτελεί το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
  • Η παροχή ηθικής στήριξης σε μέλη του Συλλόγου ή σε άτομα και ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης.
  • Η δικτύωση με φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες.
  • Η διοργάνωση δραστηριοτήτων πρόληψης και σε συμμετοχή σε αυτές που οργανώνει το πρόγραμμα.