Παρασκευή, Ιούλιος 03, 2020

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης υποστηρίζει τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και βασικοί του στόχοι είναι:

  • Η αξιολόγηση των δράσεων του Προγράμματος και η διερεύνηση νέων αναγκών και δεδομένων που παρουσιάζονται στον χώρο της τοξικοεξάρτησης.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
  • Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν σε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των ατόμων που προσέρχονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο και η αξιοποίησή τους στον θεραπευτικό σχεδιασμό. 
  • Η σταθερή παρακολούθηση της κίνησης στις Μονάδες του Προγράμματος και η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.
  • Η συνεργασία με τον Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται εντός και εκτός του Φορέα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην διαρκή αξιοποίηση των δεδομένων στην αξιολόγηση, στη βελτίωση και στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχονται απο το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Η διαδικασία της έρευνας διέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.